Forside Nyheder Nyt fra Finansråde... 2012 Lyse udsigter for ...

Lyse udsigter for salg af ejerlejligheder

21. juni 2012

Samlet set er boligmarkedsstatistikken dyster læsning. Men der er store geografiske forskelle, ligesom der er store forskelle på prisudviklingen mellem de enkelte boligtyper.

Boligpriserne falder fortsat i Danmark. Der er dog store forskelle både regionalt og i forhold til boligtyper, og meget tyder for eksempel på, at priserne på ejerlejligheder er ved at stabilisere sig. Det afslører Boligmarkedsstatistikken, som netop er offentliggjort.

Selvom det samlede billede således vender pilen nedad for priserne på det danske boligmarked, er der med andre ord lyspunkter at spore. I flere regioner har der været positiv vækst i priserne på ejerboliger. Særligt det øst- og nordlige Sjælland, samt Fyn har oplevet stigende priser gennem 1. kvartal i år.

"Ejerboligmarkedet ser ud til at være på vej mod stabilisering med relativt store prisstigninger i flere dele af Danmark, særligt øst for Lillebælt. Det meget lave renteniveau giver en historisk lav boligbyrde, hvilket uden tvivl smitter af på priserne," siger Niels Storm Stenbæk, cheføkonom i Finansrådet. Han hæfter sig ved denne udvikling, fordi ejerboligmarkedet ofte er en strømpil for, hvordan det øvrige boligmarked vil udvikle sig fremadrettet.

Figur 1: Kvartalvis vækst i ejerboligpriser (klik på figur for at se den i pdf)

Kvartalvis vækst i ejerboligpriser

Kilde: Boligmarkedsstatistikken

 

Stabilisering

Som det fremgår af grafikken (figur 1) har der været positive vækstrater i priserne på ejerlejligheder i de fleste områder øst for Lillebælt. Alle områder har oplevet stigende priser undtaget Vest- og Sydsjælland samt København by, hvor sidstnævnte dog kun har haft et meget lille fald på 0,5 pct. I Jylland har der derimod været fald i boligpriserne på ejerlejligheder over hele linjen.

På landsplan er priserne på ejerlejligheder faldet med 0,5 pct. Til sammenligning faldt priserne i 4. kvartal 2011 med 1,7 pct. Dette kan tyde på, at markedet for ejerlejligheder langsomt er på vej mod stabilisering.

Faldende priser på parcel- og rækkehuse

Det ser imidlertid værre ud på markedet for parcel- og rækkehuse. De nye tal i Boligmarkedsstatistikken viser, at priserne fortsat falder markant i det meste af landet, jf. figur 2.

Figur 2: Kvartalvis vækst i priser på parcel- og rækkehuse (klik på figur for at se den i pdf)

Kvartalvis vækst i priser på parcel- og rækkehuse

Kilde: Boligmarkedsstatistikken

 

På landsplan er priserne faldet med 2,0 pct. i det seneste kvartal, hvilket må siges at være et drastisk fald. Dette er kun lidt mindre end forrige kvartal, hvor priserne faldt 2,3 pct.

De store prisfald giver anledning til bekymring.

Usikkerhed

"Markedet for parcel- og rækkehuse har stadig svært ved at finde sine ben. De stadig store prisfald indikerer, at de forventede positive effekter fra de lave renter og dermed lave boligydelse endnu er udeblevet. Det skyldes formentligt usikkerheden omkring de fremtidige rammer for boligejerne," siger Niels Storm Stenbæk.

Når de umiddelbart gunstige forhold for potentielle boligkøbere ikke ser ud til at slå igennem, kan det skyldes, at den politiske situation i forbindelse med den kommende skattereform og diskussioner om boligpakker har skabt unødig usikkerhed.

Netop boligskatterne kan være med til at forklare, at priserne på parcel- og rækkehuse er hårdere ramt. Denne boligtype er i sagens natur behæftet med en større grundværdi, og de stigende grundskyldsværdier og -promiller øger derfor omkostningerne ved denne boligform.

Rammer forbruget

Usikkerheden på boligmarkedet har ikke kun negative effekter på boligpriserne. Boligpriserne er i Danmark en stor indikator for husholdningernes formue, og derfor indirekte medbestemmende for danskernes forbrugstilbøjelighed.

"Hele Danmarks økonomi er i øjeblikket hæmmet af et meget lavt privat forbrug. Dette hænger blandt andet sammen med faldende boligformuer, fordi usikkerheden får de danske forbrugere til at holde igen. Der kan derfor forventes positive realøkonomiske gevinster ved at sikre klarhed på boligmarkedet," siger Niels Storm Stenbæk.

Fælles pressemeddelelse om Boligmarkedsstatistikken for 1. kvartal 2012

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her