Forside Nyheder Nyt fra Finansråde... 2012 Positivt med suppl...

Positivt med supplerende finansieringsmuligheder

22. november 2012

Finansrådet støtter anbefalingerne fra Erhvervs- og Vækstministeriets udvalg om erhvervsobligationer som finansieringskilde for små og mellemstore virksomheder.

"Vi er positivt indstillet overfor udvalgets anbefalinger, da de er med til at øge paletten af finansieringsmuligheder. Finansrådet vurderer, at de er et reelt initiativ i forhold til at imødekomme erhvervslivets ønske om adgang til supplerende finansiering. Vi deler Nationalbankens vurdering af, at det skal ske på markedskonforme vilkår," siger Jørgen A. Horwitz.
 
For at nye lån til SMV'er sker til den rigtige pris, er det ifølge udvalget essentielt, at långivningen sker via en såkaldt "mellemmand", der kan lave en grundig kreditvurdering af de enkelte virksomheder. Kreditvurdering er bankernes speciale, og derfor påpeger udvalget, at det vil være både billigst og mest effektivt at benytte den eksisterende pengeinstitutstruktur.

"Vi deler denne opfattelse. Og jeg kan bekræfte, at bankerne vil deltage aktivt og konstruktivt i det fremadrettede arbejde," siger Jørgen A. Horwitz.

Han peger på rapportens bemærkning om, at det er en forudsætning for investorerne, at afkastet på den udstedte obligation står mål med risikoen – og at når det det gælder SMV-lån, har det fra investorside været fremført, at renten på mange eksisterende SMV-lån i danske pengeinstitutter vurderes at være for lav i forhold til risikoen.
 
Finansrådet ser gode muligheder for, at der kan findes anvendelse for disse nye finansieringsmuligheder.

"Det er en finansieringsmulighed, der benyttes i mange andre lande, vi normalt sammenligner os med, så det bør naturligvis også kunne finde anvendelse herhjemme, idet det må forventes, at markederne vil prisfastsætte de enkelte risici ens," siger Jørgen A. Horwitz.

Læs hele rapporten

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her