Forside Nyheder Nyt fra Finansråde... 2012 Vækst kræver fælle...

Vækst kræver fælles indsats

16. november 2012

I dagens udgave af Berlingske opfordrer Finansrådets direktør Jørgen A. Horwitz den finansielle sektor, det øvrige erhvervsliv og de danske politikere til at gøre en fælles og fremadrettet indsats for at skabe nye arbejdspladser og vækst i Danmark.

Manglende vækst skyldes ikke mangel på finansiering

Af Jørgen A. Horwitz, dir, Finansrådet.

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen står over for to store og forbundne udfordringer: at skabe jobs og at skabe vækst i Danmark. Det er ikke en opgave hun hverken kan eller skal løse alene. Det kræver konstruktivt samspil mellem den finansielle sektor, det øvrige erhvervsliv og Folketinget. Vi finder ikke de rigtige løsninger, hvis ikke vi begynder at tænke og arbejde sammen.

Centralt på dagsordenen står et eftersyn af rammebetingelserne for de danske virksomheder. For vi må huske på, at det hverken er organisationerne, regeringen eller folketingets øvrige partier, der kan skabe arbejdsplader og vækst i Danmark. Det kan kun ske ude i virksomhederne.   

Derfor er der også brug for at arbejde ud fra et fælles datagrundlag. Det kan ikke nytte noget, at vi hver især taler ud fra hjemmegjorte undersøgelser eller medlemsrundspørger, som Dansk Erhverv eksempelvis gjorde i Business i går. For man får svar, som man spørger. Og hver gang en mindre virksomhed ikke har kunnet skaffe lånefinansiering i banken under den økonomiske krise, er det blevet taget til indtægt for, at hele erhvervslivet er sat i spænd af en væksthæmmende kreditklemme.

Ser man på tallene på området, der er fra officielle og uafhængige institutioner som Nationalbanken og Danmarks Statistik, er den finansielle sektors (bank og realkredit) erhvervsudlån på det seneste faldet lidt, men det er stadigvæk på niveau med midten af 2008. Det store problem er altså ikke manglende finansiering. Det ligger et helt andet sted, nemlig i den utilstrækkelige efterspørgsel, samt i en forringet konkurrenceevne igennem mange år.
 
Det er rigtigt, at bankerne har strammet op over for de små- og mellemstore virksomheder i forhold til årene før krisen. Af den klare årsag, at det er en gruppe af kunder, som for tiden har store udfordringer. Derfor slutter Finansrådet også op om regeringstiltag som erhvervsobligationer og ansvarlige lån, da det er med til at øge paletten af finansieringsmuligheder, forudsat at det er på markedskonforme vilkår.

Jeg er nødt til at slå fast, at der i perioden op til 2008 blev ydet alt for megen kredit til priser, som ikke afspejlede den reelle kreditrisiko. Prisen for den alt for optimistiske kreditgivning har været 150 milliarder kr. i nedskrivninger.
 
Bankerne vil gerne finansiere vækst. Men det skal være en sund og bæredygtig vækst. Derfor kan sunde virksomheder, der har ansvarlige kapitalforhold, en gennemarbejdet fornuftig forretningsplan, fornuftige fremtidsudsigter og en fornuftig ledelsessammensætning, selvfølgelig altid få stillet nødvendig lånefinansiering til rådighed via de danske banker. Derfor kan Finansrådet ikke anerkende kreditklemme-diskussionens præmis.
 
For at skabe bæredygtig vækst kræver det, at erhvervslivet har nogle rammebetingelser, der gør, at danske virksomheder lægger nye arbejdspladser her. Og at udenlandske virksomheder, der skal placere en aktivitet i Nordeuropa, vælger Danmark frem for Sverige eller Tyskland.

De danske banker vil gerne være med til at løfte en fælles og fremadrettet indsats for skabe nye arbejdspladser og vækst i Danmark. Pengene er der.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her