Forside Nyheder Nyt fra Finansråde... 2013 Aktiekøb stiger ve...

Aktiekøb stiger ved ægteskab

9. december 2013

 
En ny analyse fra Finansrådet viser, at danskernes investeringsadfærd afhænger af deres civilstatus, herkomst og bopæl.
 
Finansrådet har set nærmere på særlige baggrundskarakteristika, som kan have betydning for den enkeltes investeringsadfærd, herunder selve effekten af ægteskab samt det at bo sammen og på forskellen blandt mænd og kvinder.
 

Analysen bygger på et meget detaljeret registerbaseret paneldatasæt , og resultaterne viser, at flere holder aktier, når de er gift eller bor sammen med en partner, end hvis de er single, og dette gælder for begge køn.

”Ser vi på investeringsprofilen er denne generelt mere risikofyldt blandt mænd end kvinder. Ved ægteskab falder mænds andel af aktier i den fri finansielle formue dog, hvorimod kvinders risikovillighed stiger,” siger cheføkonom i Finansrådet Niels Storm Stenbæk og fortsætter:

”Flere baggrundskarakteristika knytter sig til den enkeltes investeringsvalg. Deltagelsen på aktiemarkedet er således positivt forbundet med forhold som indkomst, erhvervserfaring, uddannelsesniveau og særligt af at være uddannet økonom. Derimod trækker hjemmeboende børn i en mere negativ retning.”
 

Geografiske og herkomstrelaterede forskelle

Aktiemarkedsdeltagelsen og risikovilligheden varierer også blandt herkomstgrupper. Overordnet set har knap hver fjerde person af dansk oprindelse således en aktiebeholdning, hvorimod det kun gør sig gældende for 15 pct. af efterkommere og 8 pct. af indvandrere.

Billedet er dog ikke det samme, når det gælder porteføljesammensætningen. Her er risikovilligheden størst blandt indvandrere og efterkommere.

”De har en større andel af deres finansielle formue placeret i mere risikofyldte aktier,” forklarer Niels Storm Stenbæk.
 

Figur 1. Investeringsadfærden opdelt på herkomstgrupper
Kilde: Danmarks statistik og egne beregninger
Anm.: Indvandrere betegner personer, som er født i udlandet, mens efterkommere er født i Danmark af forældre, der er indvandret til Danmark.

 

Her bor investorerne

Den største deltagelse i aktiemarkedet finder man i Nord- og Vestjylland samt i Nordsjælland, hvor mellem 26-28 pct. af individerne i Finansrådets stikprøve har en aktiebeholdning. Også risikovilligheden er større i Nordsjælland. Derimod er både deltagelsen og aktieandelen særligt lav på Bornholm.
 

Figur 2. Aktiemarkedsdeltagelse fordelt på landsdele
 
Kilde: Danmarks statistik og egne beregninger
Anm.: Deltagelsesraten er målt som andelen af individer med en aktiebeholdning.

 


Figur 3. Aktieandel fordelt på landsdele (Risikovilligheden) 
 
Kilde: Danmarks statistik og egne beregninger
Anm.: Aktieandelen er målt som andelen af aktier ud af den fri finansielle formue.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her