Forside Nyheder Nyt fra Finansråde... 2013 Bankerne er bedre ...

Bankerne er bedre rustet til fremtiden

8. oktober 2013

Nye halvårstal fra Finanstilsynet viser, at de danske banker er godt på vej ud af krisen. Det styrker fundamentet til at imødekomme en stigende låneefterspørgsel, når økonomien vender.
 
Finanstilsynet har netop opgjort bankernes samlede regnskabstal for 1. halvår 2013. Tallene viser, at den finansielle sektors sundhedstilstand er væsentligt forbedret sammenlignet med samme periode sidste år.
 
”Tallene bekræfter, at bankerne i dag står stærkere end sidste år. Der er i højere grad bragt balance mellem udlån og indlån, og bankerne har styrket kapitaldækningen. Bankerne er derfor bedre rustet til at imødekomme en stigende låneefterspørgsel,” forklarer Finansrådets vicedirektør Louise Mogensen.
 
Figur 1. Indlånsunderskuddet i de danske banker (klik på figur for at se den i pdf)
 
Kilde: Finanstilsynet.
Anm.: Indlånsunderskuddet er forskellen mellem indlånet og udlånet. Hvis indlånet overstiger udlånet, er der tale om et indlånsoverskud.

 
Bankernes indlånsunderskud er faldet fra 249 mia. kr. i 1. halvår 2012 til 63 mia. kr. i 1. halvår 2013.
 
I de samlede ud- og indlån indgår repoforretninger, som svinger mere end almindelige ud- og indlån, og det kan derfor give et mere nuanceret billede at udelade dem. Når der korrigeres herfor, er indlånsunderskuddet på 56 mia. kr. i 2012 vendt til et indlånsoverskud på 162 mia. kr. i indeværende år.
 
Samtidig er bankernes kernekapitalprocent steget til 20,5 pct. i årets 1. halvår imod 17,4 pct. i samme periode sidste år.
 
Figur 2. Bankernes kernekapitalprocent (klik på figur for at se den i pdf)
 
 Kilde: Finanstilsynet.

 
”En del af forklaringen på den positive udvikling i forholdet mellem udlån og indlån er, at både virksomheder og husholdninger har omlagt banklån til realkreditlån. Desuden har både husholdninger og virksomheder sat flere penge i banken,” siger Louise Mogensen.
 
Finansrådets vicedirektør påpeger samtidig, at det ikke nødvendigvis er i bankernes eller samfundsøkonomiens interesse, at indlånsunderskuddet nedbringes yderligere.
 
”Bankerne vil altid gerne imødekomme sunde vækstprojekter, og udlånet forventes derfor at stige, når økonomien for alvor vender og især virksomhederne har nedbragt deres høje opsparing. Samtidig vil husholdningernes indlån formentlig falde, når der kommer gang i forbruget,” siger Louise Mogensen og fortsætter:
 
”Indlånsunderskuddet kan derfor godt falde igen, uden at det udgør en trussel. Det essentielle er, at der er skabt en bedre balance end før krisen, og at bankernes kernekapital er øget. Man skal også huske på, at danskerne primært sparer op igennem pensionskasserne, som aftager en vis andel af bankernes obligationsudstedelser. Det medvirker til et strukturelt højere indlånsunderskud end eksempelvis lande, hvor pensionsopsparingen sker primært via indlån,” afslutter hun.
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her