Forside Nyheder Nyt fra Finansråde... 2013 Bankerne styrket u...

Bankerne styrket ud af 3. kvartal

31. oktober 2013

Det går den rigtige vej for de danske banker. Kapitaldækningen er øget og nedskrivningerne falder. Lav indtjening præger dog stadig sektoren.
 
En række af landets største banker, svarende til ca. 70 pct. af den danske banksektor målt på aktiver, har netop aflagt regnskab for årets tredje kvartal. Samlet set tegner de et billede af en mere robust sektor, som dog fortsat er udfordret af en lav forrentning af egenkapitalen.
 
"Det er meget positivt, at bankernes nedskrivninger falder. Det afspejler, at dansk økonomi generelt har det bedre,” siger Finansrådets cheføkonom, Niels Storm Stenbæk.
 
Kvartalsregnskaberne viser en marginal fremgang i bankernes indtjening. Det er ikke alene godt for aktionærerne, det er også positivt for samfundsøkonomien, siger Niels Storm Stenbæk og forklarer:
 
”En højere indtjening styrker bankernes evne til at rejse kapital. Dels fordi afkastpotentialet stiger, og dels fordi en del af overskuddet kan overføres direkte til egenkapitalen. Mere kapital i bankerne styrker den finansielle stabilitet, og ruster samtidig bankerne til at kunne låne flere penge ud til sunde investeringer hos danske virksomheder og private.”
 
 
Figur 1. Banksektorens nøgletal i 3. kvartal 2013
(Klik på figuren for at se den i pdf)
Kilde: Tilgængelige bankregnskaber.
Anm.: De udvalgte regnskaber dækker ca. 70 pct. af hele sektoren målt på aktiver. Det er typisk større banker, der aflægger kvartalsregnskaber, og tallene afspejler derfor er i højere grad denne del af sektoren.
 


Indtjening under investorkrav

Stenbæk påpeger dog, at bankerne endnu ikke er nået i mål med den tilpasning af omkostninger og indtægter, som er nødvendig for at imødekomme investorernes minimumskrav til afkastet, som kan beregnes ved den såkaldte ”Cost of Equity”. Det vil betyde tilpasninger på flere områder, forudser Niels Storm Stenbæk.
 
”Det går i det rigtige retning, men der er stadig et relativt stort gab mellem banksektorens faktiske forrentning af egenkapitalen og prisen på egenkapital. Derfor varsler de fleste banker også omkostningsbesparelser og øget fokus på indtægtssiden,” siger Finansrådets cheføkonom.
 
 
Figur 2. Bankernes faktiske indtjening og prisen på egenkapital (klik på figuren for at se den i pdf)
Kilde: Nasdaq OMX, Bankernes regnskaber og Finansrådets beregninger.
Anm.: Prisen på bankernes egenkapital – den såkaldte ”Cost of Equity” – er beregnet ud fra en CAPM-model, som baserer sig på historiske værdier af en række bankers aktiekurser C20-indekset og en 10-årig statsobligation. Den meget lave statsobligationsrente trykker i øjeblikket prisen på egenkapital ned.
Metoden er inspireret af BIS (2009): ”The cost of equity for global banks: a CAPM perspective from 1990 to 20091”.
De danske bankers egenkapitalforrentning i 2013 baserer sig på en foreløbig indsamling af kvartalsrapporter for K3 2013.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her