Forside Nyheder Nyt fra Finansråde... 2013 Danske investering...

Konkurrencedygtige investeringsforeninger

26. juni 2013

​​Når danske investorer vælger at placere deres penge i danske investeringsforeninger er forholdet mellem investeringsomkostninger og afkast i den europæiske top. 

Det siger Nikolaj Holdt Mikkelsen, der som chefanalytiker hos Morningstar følger de danske investeringsforeninger som en skygge.
 
”Man kan bl.a. se det af Morningstar Ratingen, hvor de danske investeringsforeninger traditionelt set altid har ligget højt. Igennem hele 2012 lå de faktisk nummer 1 på tværs af de europæiske lande, når vi går ind og ser på hvor godt et risiko- og omkostningsjusteret afkast, de har opnået,” begynder Nikolaj Holdt Mikkelsen.
 
”Vi udarbejdede i 2011 en analyse af omkostninger og aktiv/passiv forvaltning i danske investeringsforeninger i europæisk perspektiv. Den viste, at de danske foreningers omkostninger lå under det europæiske gennemsnit. Men det ændrer ikke ved, at den pågående debat i medierne om bl.a. markedsføringsprovision og skattebarrierer er relevant og hensigtsmæssig. I sensommeren kommer vi med en ny analyse af danske omkostninger i europæisk perspektiv, så her vil vi få et helt aktuelt billede af omkostningsniveauet herhjemme,” fortsætter han.
 
Morningstar har også set nærmere på, hvordan investeringsforeningernes aktivt forvaltede aktiefonde performer. Her går billedet fra ratingen igen.
 
”Vores seneste analyse fra april i år viser, at halvdelen af de danske fonde slår markedet efter omkostningerne er fratrukket. Til sammenligning er det kun hver femte ude i Europa, der slår markedet,” forklarer Nikolaj Holdt Mikkelsen. 
 

Ikke sort/hvidt

Dermed føjer chefanalytikeren nyt til de seneste måneders mediedebat om de aktivt forvaltede fonde. Fondene, som vi har flest af i Danmark, er blevet kritiseret for at være for dyre og for ikke at skabe merværdi i forhold til de passivt forvaltede fonde, der læner sig op af indekset.
 
Dén debat melder professor Jesper Rangvid fra CBS sig gerne ind i. ”For,” siger Rangvid, ”det er ikke så sort/hvidt.”
 
”Jeg mener ikke, at man entydigt kan sige, om det er bedst at investere i aktivt eller passivt forvaltede fonde. De passive skygger i bedste fald indekset, og derefter skal man så fraregne omkostningerne. På den måde ved man, at den passive altid underperformer indekset. De aktive fonde er lidt dyrere, men de giver også en mulighed for at overperforme indekset. Morningstars analyser viser, at de danske investeringsforeninger faktisk gør det rigtig godt,” siger Jesper Rangvid og fortsætter:
 
”Jeg kan godt blive lidt overrasket over den negative pressedækning af danske investeringsforeninger, når vi kan konstatere, at de danske foreninger ligger nummer ét. Det betyder selvfølgelig ikke,” påpeger Rangvid, ”at man ikke altid kan blive bedre. Men altså, hvis man er den bedste på sit felt som f.eks. en Messi indenfor fodbold, hvor meget skal man så kritisere ham?”
 
”Et af de spørgsmål vi har rejst, er, hvorvidt investorerne får tilstrækkeligt med stordriftsfordele ved at investere i en investeringsforening. Her peger pilen i retning af, at det ikke er tilfældet. Så spørgsmålet er i virkeligheden, om det ikke kunne blive endnu billigere,” supplerer Nikolaj Holdt Mikkelsen.
 
”Der er betydelig forskel på kvaliteten i de danske investeringsforeninger, men som helhed er de konkurrencedygtige. Og vi synes sådan set ikke, at man kan kritisere dem for at være for dyre, for ud fra en gennemsnitsbetragtning er det ikke tilfældet, hvis man sammenligner med resten af Europa. Vi synes heller ikke, at man kan kritisere dem for ikke at performe, for det gør de,” konkluderer Nikolaj Holdt Mikkelsen.
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her