Forside Nyheder Nyt fra Finansråde... 2013 Danskerne har råd ...

Danskerne har råd til vækst

2. september 2013

Dansk økonomi er atter i fremgang. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Men privatforbruget halter fortsat bagefter. Hvis vi for alvor skal have gang i dansk økonomi, skal danskerne begynde at bruge af deres rekordstore opsparing. 

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den økonomiske aktivitet målt ved bruttonationalproduktet steg med 0,5 pct. i 2. kvartal 2013. Hermed er den økonomiske vækst igen positiv efter at have været negativ i de to foregående kvartaler.

Det er særligt en øget eksport og en stigning i det offentlige forbrug samt i de faste bruttoinvesteringer, der er med til at holde væksten oppe. Danskernes privatforbrug halter derimod stadig efter, og i andet kvartal var det samlede private forbrug uændret, jf. figur 1.

Figur 1. Stigende BNP, men uændret privatforbrug

 

 
 
Kilde: Danmarks Statistik

 

 

Forbrug i stedet for overopsparing

Danskernes indlån i bankerne er boomet gennem de seneste år, og aldrig har vi haft så mange penge i banken som nu. Forbrugerne er blevet mere påholdende under krisen, og trods en større disponibel indkomst holder danskerne fortsat igen med forbruget.
 
Når de danske forbrugere sætter penge på en bankkonto, er det likvide aktiver, dvs. aktiver, der kan realiseres med det samme og fx anvendes til forbrug. Således giver denne form for opsparing den enkelte øgede forbrugsmuligheder ved til enhver tid at kunne bruge af opsparingen.
 
”Fra en samfundsøkonomisk synsvinkel er det store indlån med til at holde forbrugskvoten lav, hvilket kan virke som en hæmsko for væksten i Danmark. Særligt da bankerne oplever manglende efterspørgsel efter udlån til vækstskabende investeringer,” forklarer cheføkonom i Finansrådet Niels Storm Stenbæk og fortsætter:
 
”Det private forbrug spiller en stor rolle for væksten i det danske samfund, og hvis vi for alvor skal have gang i hjulene i økonomien er det nødvendigt, at en del af danskernes opsparing bliver kanaliseret over i øget forbrug.”
 
Figur 2. Forbrugskvoten er lav 
 
 
Kilde: Danmarks Statistik
Anm.: Forbrugskvoten er udregnet, som den husholdningernes individuelle forbrugsudgift divideret med den korrigeret disponible bruttoindkomst, 1.kvt. 2000 til 1 kvt. 2013.
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her