Forside Nyheder Nyt fra Finansråde... 2013 Finansiering uændr...

Finansiering uændret igennem krisen

22. juli 2013

Virksomhedernes samlede finansiering ligger stadig på et meget højt niveau.
 
Nye beregninger fra Finansrådet viser, at de danske virksomheders samlede fremmedfinansiering i form af banklån og obligationer stadig befinder sig på et højt niveau i forhold til aktiviteten (BNP), når der sammenlignes med perioden før finanskrisen (se figur 1).
 
”Henover finanskrisen har niveauet stort set været uændret med lidt udsving undervejs,” forklarer cheføkonom i Finansrådet Niels Storm Stenbæk.
 
Hvor fremmedfinansieringen i dag udgør ca. 125 pct. af det danske BNP, var det i 4. kvartal 2008 ca. 122 pct. af BNP. Der således ikke noget der peger på et mangelfuldt udbud af finansiering.
 
Ifølge Niels Storm Stenbæk har finansieringen i de danske virksomheder dog ændret sammensætning.
 
”Lån fra banker er faldet lidt, mens realkreditlån, lån mellem virksomheder, eksempelvis koncernlån, og udstedelse af erhvervsobligationer, fylder mere i virksomhedernes samlede fremmedfinansiering,” siger Finansrådets cheføkonom.
 

Euroområdet

Sammenligner man med euroområdet, er den danske fremmedfinansiering desuden relativt høj i forhold til økonomiens størrelse. Ved udgangen af 2012 udgjorde den således blot ca. 110 pct. af euroområdets BNP.
 
Den relative egenfinansiering, det vil sige aktier og andre former for kapitalandele, er ligeledes højere i Danmark. Forskellen mellem Danmark og euroområdets virksomheder er, at andre forfaldne ikke-betalte mellemværender såsom handelskreditter og forudbetalinger fylder noget mere hos euroområdets virksomheder. 
 
”Det er min vurdering, at det aktuelle finansieringsniveau ikke er langt fra det underliggende strukturelle niveau, som ligeledes har været stigende,” siger Niels Storm Stenbæk og henviser til Figur 2.
 
Figur5.PNG
Anm.: Finansiering er lån og værdipapirer ekskl. Aktier. BNP er summen af de fire seneste kvartaler. Forskellen mellem niveauet i DK og Euro er især andelen af andre forfaldne ikke-betalte mellemværender, der udgør en relativ høj andel hos sidstnævnte.
Kilde: ECB, Danmarks Statistik og Finansrådets beregninger.
 
  
Figur6.PNG
Anm.: 3 års gl. gnsn. Er et gennemsnit af de seneste 12 kvartaler. HP er et Hodrick-Prescott filter med hhv. lambda på 1600 og 400000.
Kilde: ECB, Danmarks Statistik og Finansrådets beregninger.

 

Figur 2.pdfFigur 2.pdf
 

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her