Forside Nyheder Nyt fra Finansråde... 2013 Forsvarlig finansp...

Forsvarlig finanspolitik sikrer lave renter

27. august 2013

Dagens rentetal fra Nationalbanken understøtter, at renterne fortsat er lave blandt andet takket være sunde offentlige finanser.
 
Nationalbankens rentestatistik viser nemlig, at landets virksomheder og husholdninger fortsat kan låne penge til historisk lave priser. Alligevel hænger det private forbrug i bremsen, hvilket holder væksten nede. Og lige nu er det største vækstproblem den manglende optimisme.
 
”Virksomhederne har sparet penge op, forbrugerne har penge på bankbogen og bankerne vil gerne låne ud til gode projekter,” forklarer Niels Storm Stenbæk, cheføkonom i Finansrådet.
 
Finansrådet deler regeringens holdning om, at der ikke bør trykkes hårdere på den finanspolitiske speeder.
 
”De offentlige finanser i Danmark er grundlæggende sunde, og det er medvirkende til, at virksomheder og husholdninger kan låne penge til historisk lave priser,” siger Niels Storm Stenbæk videre.
 
 
Figur 1. Renteudviklingen i centrale udlånsrenter og den 10-årige statsobligation 
 
Kilde: Nationalbanken og Reuters
Anm.: Udlånsrenten for ikke-finansielle selskaber og husholdninger er MFI-renten på udestående forretninger. Førstnævnte er for alle udlån med løbetider fra 1 år og op til 5 år, mens der for husholdningerne tages udgangspunkt i udlån til boligformål med over 5 års løbetid.
 

 

Det finanspolitiske råderum er opbrugt

Ifølge Finansrådets cheføkonom har man fra regeringens side gjort tilstrækkeligt for at skubbe til økonomien via finanspolitiske lempelser.
 
”Der er allerede afsat store beløb til blandt andet anlægsprojekter i de kommende år, og den største udfordring lige nu er at få disse projekter udmøntet i den realøkonomiske virkelighed, så det kan give en beskæftigelseseffekt,” siger han.
 
Niels Storm Stenbæk påpeger, at de senere års budgetterede finanspolitik har været svær at realisere. Flere milliarder på de offentlige budgetter har derfor ikke en direkte effekt på beskæftigelsen og væksten, før pengene rent faktisk er kanaliseret ud i samfundet, siger han.
 
”Hvis pengene ikke bliver brugt, risikerer vi at stå tilbage med bagsiden af medaljen, nemlig at usikkerheden omkring de danske offentlige finanser vil smitte negativt af på renten. Hvis man skulle ønske at lempe via finanspolitikken, er det vigtigt, at det målrettes strukturelle tiltag, der kan forbedre den danske konkurrenceevne,” afslutter Stenbæk.
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her