Forside Nyheder Nyt fra Finansråde... 2013 Højt erhvervsudlån...

Højt erhvervsudlån i Danmark

17. oktober 2013

Kreditinstitutternes udlån til virksomheder er faldet i Europa siden krisen. Men det er stadig højt i Danmark.
 
Efter en alt for stor udlånsvækst i årene op til den internationale finanskrise er udlånet til virksomheder over hele Europa gradvist nedbragt til i dag at være på niveau med starten af 2008, det vil sige umiddelbart før krisen indtraf.
 
”Der er ingen tvivl om, at bankerne har taget ved lære af tiden op til krisen, som var præget af et unaturligt stort udbud af billig bankfinansiering. Selv om udlånet er faldet, har sektoren stadig været i stand til at imødekomme virksomhedernes lånebehov,” siger Finansrådets cheføkonom, Niels storm Stenbæk og forklarer, at virksomhederne har suppleret med kredit via andre kanaler som erhvervsobligationer, handelskreditter og andre virksomhedslån.
 
 
Figur 1. Udviklingen i udlån til virksomheder i udvalgte europæiske lande
Kilde:   ECB.
Anm.:  Udlån til ikke-finansielle virksomheder opgjort for den samlede MFI-sektor, dvs. inklusiv penge- og realkreditinstitutter.
 
 
Faldet i udlånet fra kreditinstitutter har været en generel tendens over hele Europa. I det perspektiv fremstår udlånet til danske virksomheder relativt højt.
 
”Det danske erhvervsudlån er fortsat 52 pct. højere end i 2005. Ser vi på euroområdet som en samlet økonomi, ligger det samlede erhvervsudlån her 35 pct. over 2005-niveau,” siger Niels Storm Stenbæk.
 

Uændrede kreditvilkår

Selvom udlånet stadigt er på et højt niveau, er der generelt blevet strammet i kreditvilkårene. Tal fra de danske- og europæiske centralbanker viser, at den primære stramning skete i tiden lige efter september 2008 i såvel Danmark som i Europa.
 
 
Figur 2. Udviklingen i kreditstandarder i DK og Euroområdet
Kilde:   Danmarks Nationalbank, ECB og Finansrådets beregninger.
Anm.:  Tallene er baseret på to forskellige udlånsundersøgelser udført af hhv. Nationalbanken og ECB. Undersøgelserne ikke baseret på helt ens forudsætninger og skal derfor fortolkes med forbehold. Tallene for ECB er inverteret, således at negative værdier svarer til stramninger ligesom i Nationalbankens udlånsundersøgelse.
 
 
 

Udlån afhænger af efterspørgsel

Bankerne er i gang med at polstre sig yderligere, og er derfor rustet til at låne penge ud. Om det vil føre til vækst i erhvervsudlånet afhænger i sidste ende af virksomhedernes efterspørgsel.
 
”Efterspørgslen er ikke nødvendigvis stigende i øjeblikket, fordi virksomhederne ligger inde med en høj opsparing. Den vil de formentlig trække på i første omgang, når økonomien vender, og der for alvor kommer gang i investeringerne,” siger Niels Storm Stenbæk.
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her