Forside Nyheder Nyt fra Finansråde... 2013 Kortere afviklings...

Kortere afviklingsperiode for værdipapirtransaktioner

15. november 2013

Kommende forordning fra EU-Kommissionen fremmer effektiviteten i værdipapirmarkedet.
 
EU-landene skal harmonisere afviklingsperioden for værdipapirhandler til højst to dage efter handelsdagen. Flere lande, herunder Danmark, afvikler i dag tre dage efter handelsdagen.
 
Det er Finansrådets opfattelse, at en harmoniseret europæisk afviklingsperiode vil fremme effektiviteten i værdipapirmarkedet. Overordnet vurderes indførelsen af to dages afvikling ikke at være forbundet med større praktiske konsekvenser. Ændringen vil dog betyde, at der i selve værdipapirhåndteringen er kortere frist til matchning og fremsendelse af instruktioner, hvilket kortvarigt kan påvirke værdipapirafviklingen negativt.
 
For den private investor vil harmoniseringen betyde, at sædvanlig værdipapirhandel med handelsdag fra og med 6. oktober 2014 skal afvikles 2 dage efter handelsdagen. Det vil sige, at købesummen eller salgssummen henholdsvis trækkes og indsættes på kontoen 2 dage efter handelsdagen, og ikke 3 dage, som er markedspraksis i dag.
 
Ifølge forordningen skal harmoniseringen med få undtagelser være gennemført senest den 1. januar 2015, hvorfor flere markeder allerede har fastsat en dato for implementering heraf – heriblandt de nordiske markeder (Danmark, Sverige, Norge og Finland). Bank- og børsmæglerorganisationerne er i samråd med børser og værdipapircentraler blevet enige om at indføre en afviklingsperiode på to dage for værdipapirhandler, der udføres fra og med 6. oktober 2014. Markederne i Frankrig, Belgien, Holland og Portugal har allerede meddelt, at de indfører to dages afvikling fra denne dato.
 
Kravet om afvikling to dage efter handelsdagen gælder ubetinget handler på markedspladser, det vil sige regulerede markeder, multilaterale handelsfaciliteter og lignende, og vil dermed også blive reglen for den øvrige handel. Det forhindrer dog ikke, at parter uden for en markedsplads kan aftale andet.
 
Der henvises til den fælles pressemeddelelse udsendt 14. november 2013 af den Nordiske Børsmæglerforening, NSA.
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her