Forside Nyheder Nyt fra Finansråde... 2013 Positiv melding fr...

Positiv melding fra justitsministeren

25. november 2013

Finansrådet glæder sig over, at der nu er optræk til en løsning af udfordringerne med tvangsfuldbyrdelse af digitalt indgåede låneaftaler.
 
Ved kendelser afsagt 6. september og 13. november 2013 har Vestre Landsret og Østre Landsret afvist, at en digitalt indgået låneaftale - signeret med NemID - kan tvangsfuldbyrdes umiddelbart uden forudgående dom. Det betyder, at der ikke er en retlig ligestilling af låneaftaler indgået ved underskrift på et papir-dokument og digitalt indgåede låneaftaler signeret med NemID i forhold til mulighederne for tvangsfuldbyrdelse.
 
Den manglende ligestilling i retsplejeloven er uhensigtsmæssig og et eksempel på en ikke-digitaliseringsparat-lovgivning.
 
Derfor sendte Finansrådet den 15. november 2013 en henvendelse til justitsministeren om problemstillingen, idet bankerne bl.a. i tillid til den fælles digitale signatur - NemID - har indgået et meget betydeligt antal digitale låneaftaler.
 
Justitsministeren har i et svar til Folketingets Retsudvalg den 18. november 2013 oplyst, at der i indeværende folketingssamling forventes fremsat lovforslag til ændring af retsplejeloven, således at der bliver klar hjemmel til at tvangsfuldbyrde digitalt indgåede låneaftaler.
 
Den manglende mulighed for tvangsfuldbyrdelse har i sidste ende stor økonomisk betydning for en låntager, som ikke har betalt sit lån, idet de processuelle omkostninger, som inddrivelse af lånet medfører, i muligt omfang skal betales af låntager. Hvis der ikke kan tvangsfuldbyrdes uden dom vil der påløbe langt større procesomkostninger.
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her