Forside Nyheder Nyt fra Finansråde... 2013 Virksomheder finan...

Virksomheder finansierer sig billigere

26. september 2013

Nye tal fra Nationalbanken viser, at rentemarginalen er faldet et halvt procentpoint over de seneste 15 måneder. Faldet skyldes især ro på de finansielle markeder og færre nedskrivninger.
 
De finansielle virksomheder har siden finanskrisen i 2008 oplevet et stigende pres på bundlinjen på grund af højere omkostninger og faldende indtægter. Med krisen fulgte en højere kreditrisiko overfor virksomhederne, som medvirkede til en stigende rentemarginal.
 
”Bankerne var efter krisen nødt til at hæve rentemarginalen, bl.a. fordi de store nedskrivninger lagde et kolossalt pres på bundlinjen, og bankernes udlån og dermed indtjeningsgrundlag faldt Desuden var indlånsrenten meget lav, så yderligere lempelser i renterne kunne ikke påvirke bankernes indlånskunder i samme omfang, som i et mere normalt rentemiljø” forklarer Finansrådets cheføkonom, Niels Storm Stenbæk, der også henviser til de øgede myndighedskrav til bankerne og de stigende fundingomkostninger, uroen på de finansielle markeder medførte.
 
I april 2012 toppede virksomhedernes rentemarginal på 4 pct., men har siden da – med mindre udsving – været faldende. I dag ligger virksomhedernes rentemarginal på omkring 3,5 pct. 
 
Figur 1. Rentemarginalen på udestående udlån til ikke-finansielle virksomheder 
 
Kilde: Nationalbankens rentestatistik.
Anm.: Rentemarginalen er udregnet samlet for hele MFI-sektoren og er et gennemsnit over udlånstyper- og løbetider.

 
”En faldende rentemarginal er godt nyt for de danske virksomheder, som selvfølgelig også har været hårdt presset af konjunkturerne. Mere ro på de internationale kapitalmarkeder hjælper også med til at trække rentemarginalen ned, da mange erhvervsudlån er bundet op på pengemarkedsrenterne,” siger cheføkonomen. 

Træerne vokser ikke ind i himlen

Bankerne er fortsat pressede på indtjeningen og af nye reguleringskrav. Derfor er der ingen garanti for, at rentemarginalen vil fortsætte sit fald langt ud i fremtiden.
 
”Tiderne ser bestemt lysere ud, men bankerne kæmper stadig med en indtjening, der er væsentlig lavere end mange andre brancher. Samtidigt skal bankerne polstre sig bedre i form af mere kapital blandt andet via højere indtjening,” forklarer Niels Storm Stenbæk og fortsætter:
 
”Bankerne arbejder fortsat med at minimere de interne omkostninger, men jeg har svært ved at se, at det ikke også vil påvirke rentemarginalen. Det har formentligt allerede betydet, at virksomhedernes samlede finansieringsomkostninger ikke er faldet endnu mere.”
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her