Forside Nyheder Nyt fra Finansråde... 2013 Boligpriser afhæng...

Boligpriser afhænger af årstiden

19. marts 2013

Der er store sæsonudsving i priserne på boligmarkedet. Det viser ny analyse fra Finansrådet.

Prisen på en bolig afhænger i høj grad af, hvilket tidspunkt på året handlen gennemføres. Det fremgår af en ny analyse fra Finansrådet baseret på kvartalsvise boligpriser siden 1992. I en statistisk model, der korrigerer for realøkonomiske ændringer, står det klart, at sæsoneffekterne er ganske markante.

"Der er markante sæsoneffekter i priserne på boligmarkedet, når man korrigerer for øvrige effekter. Det viser historikken. Særligt i årets første halvår er der en klar tendens til, at priserne tager et hop opad", siger økonom i Finansrådet, Morten Aastrup.

Store gevinster i første halvår

Analysen er opdelt på ejerlejligheder og parcel- og rækkehuse. Selvom de to markeder er stærkt forbundet, er der forskel i de sæsonbetingede prisændringer.

"For ejerlejligheder er der en signifikant prisgevinst i omegnen af hhv. 2 og 3 procent ved at sælge i første og andet kvartal. For tredje og fjerde kvartal er der indikationer på sæsoneffekter i omegnen af hhv. 1 og - ½ procent”, siger Morten Aastrup, som påpeger at dette stiller de nyeste tal for boligmarkedet i et særligt godt lys:

"Gårsdagens offentliggørelse af prisstigningerne på ejerlejligheder er derfor ekstra positive, fordi de trodser en traditionel dårlig årstid", siger han.

På markedet for parcel- og rækkehuse er der ligeledes en positiv priseffekt i første halvår, og især i andet kvartal er effekten iøjefaldende.

"Parcel- og rækkehuse er især præget af en markant positiv sæsoneffekt i andet kvartal, hvor der er tale om et spring i priserne på 3 procent. Effekten i årets første kvartal er 1,5 procent, mens der i andet halvår ikke er signifikante sæsoneffekter", siger Morten Aastrup, som derfor advarer mod at lægge for meget i det seneste fald i priserne på parcel- og rækkehuse.

"Prisfaldet på parcel- og rækkehuse skal derfor ses i lyset af, at aktiviteten i fjerde kvartal traditionelt er på et lavt niveau", siger han.

Attraktivt marked for sælgere lige nu

Alt i alt vurderes det derfor, at boligmarkedet er attraktivt for potentielle sælgere lige nu.

”Boliger handles traditionelt til gunstige priser i andet kvartal. Det forhold, kombineret med det lave renteniveau og de seneste positive nøgletal, bør tiltrække nye boliger til markedet”, siger han.

Sæsonudsving er ikke nogen garanti

Selvom sæsonudsvingene har vist sig at være markante, kan man ikke uden videre vente sig prisstigninger, blot fordi man sætter til salg på en bestemt årstid. Priserne afhænger nemlig af meget andet.

”Boligpriserne er under påvirkning af en lang række faktorer. Et konjunkturdyk eller en rentestigning kan hurtigt neutralisere sæsoneffekterne”, afslutter han.

Figur 1. Estimerede sæsoneffekter på boligmarkedet (klik på graf for at se den i pdf)

Figur_1_432_190313


Kilde: Boligmarkedsstatistikken, Nationalbanken, Danmarks Statistik samt egne beregninger.
Anm.: Sæsoneffekten for 3. kvartal og ejerlejligheder er angivet som signifikant, fordi parameterestimaterne har et signifikansniveau i omegnen af 10 pct.

 

Analyse: Sæsonudsving på boligmarkedet

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her