Et samfundsproblem

14. juni 2013

Allinge: Antallet af danskere der er registreret som dårlige betalere i RKI er stigende. Især unge ved forbløffende lidt om penge og privatøkonomi. Folkemødedebat om problemet.

Dyre forbrugslån er en af årsagerne til, at de havner i en gældsfæld. Med over 50.000 unge i RKI er de ikke bare et problem for den enkelte, det er et samfundsproblem. Hvis skyld er det og hvordan løser vi problemet? spurgte ordstyrer Charlotte Beder debattørerne Vagn Jelsøe fra Forbrugerrådet, forbrugerordfører for socialdemokraterne Mette Reissmann og direktør i Arbejdernes Landsbank Gert Jonasen.

”Det er ikke én parts skyld. Jeg tror, at hovedaktørerne er dem, der låner penge ud og dem der låner pengene,” indledte Mette Reissmann.

”Jeg ved ikke, om skyld er spændende i denne sammenhæng. Det handler om, at vi har et samfundsproblem, der skal gøres noget ved. Man kan komme rigtig langt med at stille krav til dem, der låner penge ud. I Danmark har vi en kultur med, at det er ok at låne penge, mange penge. Mange unge forventer at kunne opretholde en levestandard, som de er vokset op med hos deres forældre, selv om de i virkeligheden burde være fattige studerende,” påpegede Vagn Jelsøe og gav ordet videre til Gert Jonasen.

”Kunden skal både have evne og vilje til at håndtere sine lån. Bankerne låner ikke bare penge ud per automatik. Det vi skal have fat i, er den mere løse gæld, altså forbrugsgældsætning. Det væsentligste er nok, at den enkelte kan gennemskue, hvad det er for et produkt, vedkommende får,” sagde Gert Jonasen.

”Man kan jo bryde teksten ned i forståelige sætninger, så kunden forstår, hvad de skriver under på og kender konsekvenserne,” kommenterede Mette Reissmann.

Den værste form for lån ydes ikke fra bankerne, det er hurtiglånene, sagde Vagn Jelsøe.

”Et klik på nettet, en sms, så har man et lån. Det er ikke teksten men de hårde realiter bag lånene. Vi vil gerne have sat en stopper for de dyre lån, de helt useriøse lån,” fremførte han.

Løsningen

”I august sidste år lavede vi en forbrugerpolitisk handlingsplan på 23 punkter, heraf vedrører de ti den finansielle sektor. Jeg håber, at vi kan få formuleret det ud i lovgivningen. Det handler bl.a. om rådgiveransvar. Og så vil jeg gerne lave et gældsregister, så bankrådgiveren kan se, at du allerede har lån 30 forskellige andre steder. Svenskerne har sådan et register. Nej’et skal siges før du bliver registreret i RKI.” Mette Reissmann.

Vagn Jelsøe:

”Hvis det kan dokumenteres, at der ikke er lavet en kreditvurdering, som jo er lovpligtigt, så skal lånene kunne annulleres. Det så jeg gerne.”

Gældsrådgivning

Forbrugerrådet yder frivillig gældsrådgivning det samme gør bankerne, som stiller frivillige rådgivere til rådighed for KFUM’s sociale arbejde. Jelsøe noterede sig, at det burde være en kommunal opgave. Det medgav Mette Reissmann.

”Nogle mennesker har brug for at komme under administration i en årrække. Men det mangler vi mulighed for i lovgivningen, der er vi simpelthen for berøringsangste,” sagde hun.

Gert Jonasen udtrykte et behov for en bedre forståelse for gældsproblematikken.

”Det tror jeg er vigtigt helt overordnet. Og når man så skal rydde op i folks økonomi, er det helt afgørende, at begge parter når til fælles erkendelse af, at det her er gået galt, og at man er nødt til at arbejde på fremadrettet løsning, som begge parter kan leve med. Jeg kunne måske godt efterlyse nogle guidelines på det område,” sagde bankdirektøren.

På skoleskemaet

Sammen med Finansrådet arbejder Forbrugerrådet for at øge den finansielle forståelse blandt unge. I forbindelse med en reform af folkeskolen, ser de to råd meget gerne, at politikerne sætter

”Der mangler finansiel forståelse i Folkeskolen. Der er simpelthen et gab i vidensniveauet omkring privatøkonomi, som man sagtens kan gøre noget ved her,” anførte Vagn Jelsøe og udtrykte bekymring for, at problemet med dårlige betalere vil vokse hen over de kommende år.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her