Forside Nyheder Nyt fra Finansråde... 2013 Finansrådet lancer...

Finansrådet lancerer nyt økonomisk nøgletal

12. februar 2013

Finansrådet lancerer en ny betalingsindikator, der giver et mere præcist billede af, hvor dansk økonomi befinder sig lige nu. Professor og cheføkonom er begejstret.

Den finansielle sektor er i besiddelse af en stor mængde data om danskernes betalingsadfærd, bl.a. via dankort, konto-til-konto og indbetalingskort. Finansrådet har samlet og bearbejdet data fra de tre betalingsformer i en ny indikator og kan i dag lancere et nyt økonomisk nøgletal, Finansrådets betalingsindikator.

"Indikatoren har til formål at tage den aktuelle temperatur på økonomien. Med få dages forsinkelse giver vi på månedsbasis en indikation på økonomiens tilstand på baggrund af et stort datagrundlag fra den finansielle sektor", siger cheføkonom i Finansrådet Niels Storm Stenbæk, der håber og tror på, at indikatoren vil blive et nyttigt værktøj for mange aktører i samfundet.

Et vigtigt nøgletal

Den vurdering deles af Jesper Rangvid, der er professor i finansiering ved CBS.

"Jeg synes, at betalingsindikatoren er fremragende. Det er en god, ny indikator, som hurtigt giver en idé om, hvor økonomien er lige nu. Det giver mening at inddrage flere betalinger end fra dankortet alene, som vi kender det i dag, fordi de er så forskellige. Det gør, at man får mere præcis information om det, man gerne vil vide noget om," forklarer Jesper Rangvid.

"Derfor tror jeg helt sikkert," siger Jesper Rangvid videre, "at bankøkonomer og økonomer i regeringen og ministerierne vil bruge betalingsindikatoren. Jeg kan ikke forestille mig andet."

Cheføkonom i Nordea Helge Pedersen ser da også frem til at anvende den ny indikator.

"For at være i stand til bedst muligt at vurdere konjunktursituationen og kunne forholde sig til vigtige økonomisk-politiske spørgsmål, er det af afgørende betydning at have adgang til et solidt datagrundlag. Derfor bliver betalingsindikatoren uden tvivl et vigtigt nøgletal, som vi vil benytte os meget af i fremtiden, forklarer Helge Pedersen.

Vil øge informationsniveauet til gavn for alle

Niels Storm Stenbæk understreger, at nøgletallet ikke kun skal bruges internt i den finansielle sektor. Hovedformålet er tværtimod at bidrage til at løfte det generelle, økonomiske informationsniveau i Danmark.

"Det er i alles interesse, at økonomisk relevante beslutninger træffes på bedst mulige informationsgrundlag," begynder Niels Storm Stenbæk og uddyber:

"Vi prisregulerer datagrundlaget løbende, hvilket styrker betalingsindikatorens realøkonomiske relevans. Derudover ser vi på vækstrater i det seneste år, således at man minimerer effekten af sæsonbetingede udsving."

Det er ifølge Finansrådets cheføkonom hensigten, at indikatoren løbende skal opdateres med nye baggrundsdata, når andre relevante informationer gøres tilgængelige.

Gode forklaringsevner

Når man sammenligner udviklingen i betalingsindikatoren med udviklingen i eksempelvis BNP ses en klar sammenhæng. Den tætte sammenhæng fremgår af nedenstående figur 1.

Figur 1: Finansrådets betalingsindikator og vækst i BNP og privat forbrug

12 feb 2013 A

Man skal dog som altid være varsom med at tillægge nøgletallene for stor vægt.

"Vores indikator giver et kvalificeret bud på udviklingen, men den seneste tid især har vist, at det er meget svært at forudsige den økonomiske udvikling. Vores beregninger tyder dog på, at betalingsindikatoren er robust," afslutter Niels Storm Stenbæk.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her