Forside Nyheder Nyt fra Finansråde... 2013 Markant færre neds...

Markant færre nedskrivninger

8. maj 2013

Bankernes første kvartalsregnskaber viser en forbedret bundlinie og et fald i nedskrivningerne målt i forhold til samme periode i 2012. Forrentningen af egenkapitalen er stadig lav.

Finansrådet har indsamlet regnskabstal for 1. kvartal 2013 fra et udsnit af landets pengeinstitutter. Med dagens regnskab fra FIH repræsenterer det samlede udsnit ca. 85 procent af sektoren målt ved institutternes arbejdende kapital, og giver således et troværdigt sammenligningsgrundlag for pengeinstitutternes regnskabstal.

Kvartalstallene viser et markant fald i bankernes nedskrivninger på udlån i størrelsesordenen ca. 32 pct.

Ser man på ændringen i forhold til forrige kvartal er bankernes nedskrivninger faldet med knap 23 pct., altså næsten en fjerdedel.

”Årene under finanskrisen har budt på massive ned- og afskrivninger på bankernes balancer. Med de seneste tal er der dog grund til forsigtig optimisme, da de vidner om et nedskrivningsniveau, der er på rette vej,” konstaterer cheføkonom i Finansrådet Niels Storm Stenbæk.

Basisindtjening halter

De faldende nedskrivninger har haft en positiv indvirkning på pengeinstitutternes regnskaber. De danske banker leverer i første kvartal af 2013 samlet set et resultat før skat, der er 11 pct. højere i forhold til samme periode 2012.

Trods det stigende resultat halter pengeinstitutternes basisindtjening stadig. Årets første kvartal bød således på et fald i nettorenteindtægter på godt 2 pct. Det skyldes bl.a. et lavt udlån. Generelt oplever bankerne en manglende efterspørgsel efter banklån.

Fortsat svag egenkapitalforrentning

De nyeste regnskabstal viser også, at de danske pengeinstitutter i 1. kvartal 2013 havde en gennemsnitlig forrentning af virksomhedens egenkapital på 2,9 pct. Det er fortsat lavt og uændret i forhold til forrige kvartal og i forhold til første kvartal sidste år.

Pengeinstitutternes lave egenkapitalforrentning vidner ifølge Niels Storm Stenbæk om, at de finansielle virksomheder fortsat er presset på indtjeningen pga. den generelle tilstand for dansk økonomi. Hertil kommer politiske krav om mere regulering og øgede afgifter.

Færre beskæftigede i pengeinstitutterne

Beskæftigelsen i årets første kvartal bærer fortsat præg af effektivisering og tilpasning på omkostningssiden. I første kvartal 2013 var der således godt 3 pct. færre ansatte i de danske pengeinstitutter sammenlignet med samme periode sidste år.

”Den lave indtjening og de øgede myndighedskrav til fx bedre kapitalisering har i længere tid presset bankerne til interne omkostningsbesparelser. Omkostningsbesparelser som både har betydet filiallukninger og afskedigelser af medarbejdere i sektoren,” forklarer Niels Storm Stenbæk.

Figur 1. Kvartalsvise ændringer i udvalgte hovedtal

Kvartalsvise ændringer i udvalgte hovedtal
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her