Forside Nyheder Nyt fra Finansråde... 2013 Opgørelse: Bankrøv...

Opgørelse: Bankrøverier i 2012

22. januar 2013

Der blev sidste år begået færre bankrøverier i Danmark.

Dugfriske tal fra Finansrådet viser, at antallet af fysiske bankrøverier i 2012 faldt for andet år i træk. I 2010 blev der begået 135 røverier, i 2011 var tallet 116 og i 2012 blev der begået 70 røverier i de danske bankfilialer.

Opgørelsen dækker over røverier, hvor røveren har truet sig til udbytte ved brug af våben, som f.eks. kniv, koben, pistol eller ved truende adfærd. I tallet er også indeholdt røveriforsøg hvor røveren ikke har fået udbytte.

"Helt overordnet er det glædeligt, at udviklingen i røveristatistikken går i den rigtige retning," siger juridisk konsulent i Finansrådet Henriette Rolskov.

"Men," siger hun videre, "det sidste års fald er desværre ikke helt så markant som tallene umiddelbart indikerer. Det skyldes, at der er sket en løbende tilpasning af bankernes filialnet, det vil sige filiallukninger, og så er flere filialer gjort kontantløse."  

De samme forbehold gør sig også gældende, når man sammenligner antallet af røverier i 1. halvår af 2012 (44 røverier) med 2. halvår 2012 (26 røverier).

Menneskelige omkostninger

Ifølge Henriette Rolskov viser røveriindberetningerne fra landets banker samtidig en svagt stigende tendens i antallet af røverier uden udbytte.

"Det hænger selvfølgelig sammen med, at vi har fået flere kontantløse filialer. Men personalet og de tilstedeværende bankkunder bliver jo stadig voldsomt berørt," påpeger Henriette Rolskov. 

"Når man ser på statistikken, skal man forstå, at der bag tallene gemmer sig nogle meget alvorlige menneskelige omkostninger. For de bankansatte og de bankkunder, der har været udsat for røveri eller været vidne til et røveri, er det en forfærdelig oplevelse, som kan have store konsekvenser," forklarer Henriette Rolskov og fortsætter:

"Bankerne er fortsat meget fokuserede på at optimere procedurerne over for ansatte og kunder, som har været involveret i et røveri, blandt andet for at undgå, at de udvikler Akut Stress Forstyrrelse (ASD) og Post Traumatisk Stress Forstyrrelse (PTSD), som er de mest udbredte psykiske følgevirkninger."

 

Om samme emne:

Faktaboks

Antal bankrøverier i Danmark:

2012 70
2011 116
2010 135
2009 93
2008 109
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her