Forside Nyheder Nyt fra Finansråde... 2013 Overregulering hæm...

Overregulering hæmmer væksten

14. juni 2013

Allinge: Velbesøgt debat om bankernes rolle i forhold til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark.

Kan Finanssektoren, politikerne og arbejderbevægelsen blive enige om at skabe vækst og I givet fald hvordan? Hvem har nøglen, er der nogen, der holder igen?

Det var udgangspunktet for fredagens første debat i Finansrådets Folkemøde-telt. Netop vækst er det helt store tema på Folkemødet, og det propfyldte telt bekræftede i dén grad, at det også er noget der interesserer de mange tusinde gæster i Allinge.

”Vi skal have gang i dansk økonomi. Problemet er lige nu, at danskerne og virksomhederne ikke bruger penge,” indledte LO Formand Harald Børsting og fortsatte om det emne, der kom til at tegne resten af den timelange debat, nemlig den politiske reguleringen af banksektoren, der er fulgt i kølvandet på finanskrisen:

”Politikerne skal være forsigtige med at overregulere bankerne. Det er ikke fornuftigt. Der er brug for, at bankerne kan låne penge ud til borgerne og virksomhederne. Der skal gang i forbrug og efterspørgsel,” sagde Børsting.

Europaparlamentariker Bendt Bendtsen fulgte op:

”Der er ingen tvivl om, at ovenpå krisen skal bankerne polstres. Men det giver problemer. Konkret betyder det, at der er for få penge til små- og mellemstore danske virksomheder, som ikke kan låne i banken. Netop de virksomheder skaber 80 pct. af alle nye jobs i Danmark og i Europa. Der mangler simpelthen kapital til, at de små håndværksmestre kan vækste. Det er vigtigt, at vi regulerer ensartet i Europa. Danmark skal ikke gå forrest, for det skader vores konkurrencekraft,” forklarede Bendt Bendtsen.

”Det politiske system kan ikke stå med den ene hånd og bede bankerne om at polstre sig, og så samtidig skælde dem ud for ikke at ville låne penge ud,” supplerede Venstres finansordfører Peter Christensen og fortsatte:

”Forestillingen om at vi politikere kan ordne og forudse alle bobler, holder ikke.  Jeg skal ikke fortælle bankerne, at de kan godt låne penge ud uden min hjælp. Jeg anerkender ikke præmissen om, at bankerne ikke vil låne penge ud.”

Regulere i opgangstider

Ikke overraskende var finanssektorens repræsentanter i debatten, Finansrådets direktør Jørgen A. Horwitz og Finansforbundets direktør Kent Petersen enige i politikernes betragtninger.

”Den finansielle sektor har et medansvar for krisen, og vi har mistet tillid på den konto. Derfor har det været let for politikerne at udpege én skurk, som man kan regulere hårdere end alle andre steder. Men politikerne er nødt til at være opmærksomme på, at hver gang man overregulerer, får det konsekvenser for væksten. I den ideelle verden skal man regulere i opgangstider og deregulere i nedgangstider. I modsætning til resten af Europa, har vi faktisk en meget sund finansiel sektor i Danmark,” forklarede Jørgen A. Horwitz.

Ikke sund fornuft

”Det er simpelthen ikke sund fornuft, at en regering der er så optaget af vækst, har indført lønsumsafgiften, altså en beskatning af medarbejdere, så bankerne ikke får en gevinst af Vækstplan DK. Det koster arbejdspladser. For samfundet giver det tværtimod god mening, at finansansatte beholder deres arbejde. Tænketanken Cepos har lavet en beregning af, at hver gang en finansansat mister sit arbejde, koster det samfundet en million kr. Så i forhold til vækstscenariet, giver det i sig selv god mening,” argumenterede Kent Petersen

”Enig. Det er en skidt idé uanset at beskatte arbejdskraft. For mig virker det mærkværdigt, at man ikke har givet bankerne en skattelettelse. Regulering i den finansielle sektor har altid karakter af strafudmåling,” tilføjede Peter Christensen.

”Når borgerne ikke bruger penge lige nu, er det fordi, de er utrygge. Og det er politikernes ansvar, det er ikke bankernes ansvar,” understregede han.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her