Forside Nyheder Nyt fra Finansråde... 2013 Stor geografisk sp...

Stor geografisk spredning i boligprisudviklingen

19. juni 2013

Boligmarkedet udvikler sig vidt forskelligt, alt efter hvor i landet man befinder sig. Det gælder både boligpriser og handelstid.

Finansrådets har set nærmere på det seneste års prisudvikling på parcelhuse og ejerlejligheder i Danmark. Gennemgangen afslører en stor geografisk forskel i prisudviklingen for både ejerlejligheder og parcelhuse.

”I løbet af det seneste år er priserne steget flere steder i landet. Men der er samtidig flere landsdele, hvor priserne er faldet og faldet,” siger cheføkonom i Finansrådet Niels Storm Stenbæk.

Særligt priserne på ejerlejligheder varierer

De største geografiske forskelle i prisudviklingen over det seneste år finder man på ejerlejlighederne.

Figur 1. Årlig ændring i pct. i prisen for ejerlejligheder (klik på figur for at se den i pdf)

 

Figur_ 11_190613


Kilde: Finansrådets beregninger på baggrund af Boligmarkedsstatistikken.
Anm.: Tallene er aggregeret på landsdeleniveau, og prisudviklingen kan derfor variere indenfor de enkelte landsdele.

 

De største årlige stigninger i priserne på ejerlejligheder var i København by og omegn samt i Nordjylland. Her steg priserne i 1. kvartal 2013 mellem 7,2-10,4 pct. i forhold til samme kvartal sidste år.

Omvendt var udviklingen mere dyster på Bornholm og i Vestjylland, hvor priserne på ejerlejligheder faldt med henholdsvis 9,4 pct. og 5,1 pct. i samme periode.

Høje prisstigninger på parcelhuse i København

De geografiske forskelle i prisudviklingen er også tydelige for parcel- og rækkehuse.

”Ved parcel- og rækkehusene ser vi, at prisstigninger er koncentreret omkring København by og omegn. I København by steg priserne med 6,5 pct. i 1. kvartal i forhold til sidste år,” forklarer Niels Storm Stenbæk.

Hårdest ramt er Sydjylland, hvor priserne på parcel- og rækkehuse var 7,6 pct. lavere i 1. kvartal 2013 i forhold til året før, men også Vestjylland oplevede et ret kraftigt fald i priserne på 4,3 pct.

Figur 2. Årlig ændring i pct. i prisen for parcel- og rækkehuse (klik på figur for at se den i pdf)

 

Figur_12_190613


Kilde:Finansrådets beregninger på baggrund af Boligmarkedsstatistikken.
Anm.:Tallene er aggregeret på landsdeleniveau, og prisudviklingen kan derfor variere indenfor de enkelte landsdele.

 

Københavnerne har lettere ved at få solgt boligen

Københavnerne har ikke kun oplevet større prisstigninger på deres boliger. Deres liggetider er også blevet kortere, og det gør sig gældende for både ejerlejligheder og parcel- og rækkehuse.

I 1. kvartal 2013 var den gennemsnitlige handelstid for ejerlejligheder i København by helt nede på 103 dage, mens den for parcel- og rækkehuse tilsvarende var 147 dage.

Helt så hurtigt går det ikke i Vest- og Sydsjælland samt Vestjylland, hvor den gennemsnitlige handelstid på ejerlejligheder i årets første kvartal lå på mellem 267 og 303 dage, altså en liggetid der er tre gange så høj som i København. Tilsvarende tog det i disse landsdele mellem 254 og 309 dage at få solgt parcel- eller rækkehuset.

Figur 3. Gennemsnitlig liggetid for ejerlejligheder, 1. kvartal 2013 (klik på figur for at se den i pdf)

 

Figur_13_190613

 

Kilde: Finansrådets beregninger på baggrund af Boligmarkedsstatistikken.
Anm.: Tallene er aggregeret på landsdeleniveau, og den gennemsnitlige handelstid kan derfor variere indenfor de enkelte landsdele.

 

Figur 4. Gennemsnitlig liggetid for parcel- og rækkehuse, 1. kvartal 2013 (klik på figur for at se den i pdf)

 

Figur_14_190613

 

Kilde: Finansrådets beregninger på baggrund af Boligmarkedsstatistikken.
Anm.: Tallene er aggregeret på landsdeleniveau, og den gennemsnitlige handelstid kan derfor variere indenfor de enkelte landsdele.

 

Fælles pressemeddelelse om Boligmarkedsstatistikken for 1. kvartal 2013

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her