Forside Nyheder Nyt fra Finansråde... 2016 Det går hurtigere ...

Det går hurtigere for kunderne at skifte bank

23. september 2016

Det er blevet hurtigere at skifte bank. Det viser en ny analyse fra Finansrådet og e-nettet, som står for bankernes fælles infrastruktur for overførsler af kundeengagementer.
 
Antallet af engagementsoverførsler, der er i gang med at blive ekspederet er nu nået ned på et niveau, der ligger under den fastsatte målsætning på 13.800 igangværende sager. Således er der lige nu 12.056 engagementsoverførsler i gang fra et pengeinstitut til et andet. 
 
- Vi er tilfredse med, at vi nu har nået det måltal, som vi har sat os i sektoren. Dette skyldes en stor indsats fra bankerne, som har arbejdet målrettet på at nedbringe bunkerne efter en start i 2014 med en række børnesygdomme. Selvom bankskifte nu går hurtigere end før, vil der stadig være enkeltsager, hvor vi må erkende at en flytning tager for lang tid, men langt de fleste kunder vil opleve rimelige flyttetider, siger digitaliseringsdirektør Michael Busk-Jepsen.
 
Simple sager
I gennemsnit tager det nu 7,28 dage at skifte bank for de sager som alene omfatter simple indlånskonti.
 
- Når man som kunde vil skifte bank, skal det gerne gå så hurtigt som muligt, siger Michael Busk-Jepsen.
 
Komplekse sager
Udover flytning af simple indlånskonti, som udgør halvdelen af overførslerne kommer de mere komplekse sager. Det er sager, som tager længere tid end 18 dage.
 
- En kompleks sag kan fx handle om en familie med tre børn, der i forhold til deres lån og indeståender har forskellige opsigelsesvarsler og afhængigheder i forhold til BetalingsService-aftaler, forsikringsaftaler, faste overførsler, pensionsaftaler, depoter, bankboks, og børneopsparinger, siger Michael Busk-Jepsen og fortsætter:
 
- I en sådan situation med en bred pallette af aftaler vil det tage noget længere tid før flytningen er helt tilendebragt. Det er alligevel her vi det seneste år har set den største forbedring og disse flytninger tager nu 63,68 dage, mod 72,8 dage sidste år.
 
Ekspeditionstiden for alle afsluttede sager er i gennemsnit på 40,68 dage. Da tallene blev gjort op sidste sommer, lå niveauet på 43 dage. Vi ser altså igen en positiv udvikling.
 
e-engagement
Skiftet fra en bank til en anden sker via e-engagement, som er udviklet af e-nettet. e-engagement har siden 2014 været medvirkende til, at engagementsoverførsler sker med fortsat højere hastighed.
 
- e-engagement havde en svær start i 2014, da e-engagement medførte en digitalisering af tidligere manuelle opgaver i pengeinstitutterne.  Men det er godt at se e-engagement blev godt modtaget i sektoren, samt at den oprindelige målsætning for e-engagement nu er nået, siger adm. direktør i e-nettet, Jørn Knudsen og fortsætter:
 
- Vi er rigtig glade for, at det nu går hurtigere for kunderne at skifte pengeinstitut. – Det er jo netop grunden til, at vi har skabt e-engagement sammen med bankerne. Og vi arbejder fortsat på at videreudvikle systemet, så det i fremtiden kan gå endnu hurtigere”, siger adm. direktør i e-nettet, Jørn Knudsen.

Baggrund:
Om e-engagement
e-engagement er det system, som danske banker og pengeinstitutter bruger, når kunder ønsker at skifte pengeinstitut. Det afgivende og det modtagende pengeinstitut kan via e-engagement dele informationer om fx overførselsanmodninger og overførselsaccepter, føre en dialog samt modtage overførselsnotaer med information om de overførte produkter. e-engagement har været i drift siden 7. april 2014.
 
Danmark er et af få lande i verden, som har et digitalt system til at understøtte engagement-overførsler på tværs af sektoren. e-engagement er udviklet af og vedligeholdes af e-nettet, som er finanssektorens projekt- og forvaltningsselskab.
 
For yderligere information
Kontakt Finansrådets pressechef, Stine Luise Hansen på telefon: 3016 1009 eller e-nettets marketing- og kommunikationschef, Rikke Bøye Pedersen på telefon 41955360.
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her