Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfremme og lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond

16. september 2009

Finansrådet vil gerne kvittere for udkast til lovforslaget.

Med lovforslaget ændres to hovedelementer, nemlig for det første sammensætningen af Danmarks Vækstråd og for det andet administrationen af de konkurrenceudsatte midler.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her