Høring om betænkning om gennemførsel af forbrugerkreditdirektivet

26. oktober 2009

Indledningsvis takker Finansrådet for muligheden for at afgive høringssvar.

Finansrådet har deltaget i den arbejdsgruppe, der står bag betænkningen. Nærværende høringssvar er således hovedsagelig en gengivelse af de mindretalsudtalelser, Finansrådet er fremkommet med i betænkningen.

Høring:

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her