Høringssvar vedrørende udkast til ændring af kapitaldækningsbekendtgørelsen

6. november 2009

Finansrådet vil gerne indledningsvist understrege, at Finansrådet finder det positivt, at Finanstilsynet har valgt at sikre en løbende dialog med sektoren omkring udformningen af krav til offentliggørelse af det individuelle solvensbehov.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her