Kommentarer til udkast til lovforslag om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og forskellige andre love

12. august 2009

Ved brev af 7. juli 2009 har Finanstilsynet sendt ovennævnte udkast i høring med anmodning om Finansrådets kommentarer.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her