Bred hjemmel til risikomærkning af lån

6. december 2010

Finansrådet har ved brev sendt høringssvaret den 6. december 2010 til Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Økonomi- og erhvervsministeren har anmodet om, at få en hjemmel til at fastsætte regler om risikomærkning af lån. Eftersom baggrunden for hjemlen og dens fremadrettede anvendelse ikke har været nærmere analyseret eller drøftet med de berørte organisationer, har de finansielle brancheorganisationer - Finansrådet, Realkreditforeningen og Realkreditrådet - rettet henvendelse til Erhvervsudvalget og anmodet om, at dette sker forud for, at ministeren får den omhandlede hjemmel.

Folketinget vedtog i foråret 2010 en ny kreditaftalelov, som regulerer virksomheders informationspligt m.m. i forbindelse med kreditgivning til forbrugere. Loven trådte i kraft 1. november 2010. Lovændringen er en implementering af forbrugerkreditdirektivet. Organisationerne finder det betænkeligt, at man inden virkningerne af denne lovændring er kendt allerede ønsker en yderligere hjemmel til regulering af området. Det bemærkes, at forbrugerkreditdirektivet er et totalharmoniseringsdirektiv, og at råderummet for yderligere regulering på området derfor er meget begrænset. Formålet med et totalharmoniseringsdirektiv er netop, at medlemsstaterne ikke kan indføre nationale regler, som er anderledes end EU-reglerne.

På den baggrund ønsker de finansielle organisationer, at der, inden lovhjemlen eventuelt gives, iværksættes et grundigt lovforberedende arbejde.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her