Forslag til lov om investeringsforeninger m.v.

25. oktober 2010

Udkastet til lov om investeringer er bl.a. en implementering af UCITS IV direktivet som vil betyde øget konkurrence for investeringsforenings beviser i Europa. Lovforslaget indeholder også en række danske særregler som er konkurrenceforvridende til skade for de danske aktører i branchen. For at kapitalforvaltning kan fastholdes og udvikles i Danmark, skal den danske lovgivningen bringes på linje med de øvrige EU lande. Den danske branchens muligheder for fortsat at kunne tilbyde konkurrencedygtige kapitalforvaltningsprodukter, der møder investorernes krav om beskyttelse, fleksibilitet og lave omkostninger skal være lige så gode som i udlandet. Dette bør ske ved en dansk implementering, der er langt mere i overensstemmelse med direktivets tekst.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her