Høring over udkast til bekendtgørelse om Finansiel Stabilitet A/S' afvikling af nødlidende pengeinstitutter samt betaling af risikopræmie

17. september 2010

Finansrådet har pr. mail sendt høringssvaret den 17. september 2010 til Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Med bekendtgørelsen fastsættes regler om Finansiel Stabilitet A/S og dets datterselskabers afvikling af nødlidende pengeinstitutter. Af bemærkninger-ne til lov nr. 721 af 25. juni 2010 (Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings udløb) § 16 e, stk. 4 fremgår det, at de i bekendtgørelsen fastsatte krav er et resultat af EU-Kommissionens krav til at kunne godkende afviklingsordningen i relation til EU's statsstøtteregler. Finansrådet tager således de fastsatte krav ad notam.

Finansrådet finder det vigtigt, at kravene til afviklingen sikrer, at datterselskabernes kundevilkår, herunder rentesatser og gebyrer mv. ikke skal være mere attraktive og ikke skal konkurrere med de vilkår, som generelt tilbydes kunder i pengeinstitutter.

Høring:

Høringssvaret:

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her