Kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 1, punkt 79

11. oktober 2010

Finanstilsynet har den 6. oktober 2010 sendt et udkast til ændring af kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 1, punkt 79, i høring.

I høringsudkastet foreslår tilsynet, at stress-niveauet for renterisikoen ændres fra 100 til 200 basispoints.

Høring:

Høringssvaret:

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her