Kompetencekrav til finansielle rådgivere mm.

4. oktober 2010

Finanstilsynet har ved brev af 22. september 2010 sendt lovudkast om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, lov om værdipapirhandel m.v., og forskellige andre love.

Finansrådet har sendt høringssvaret til Finanstilsynet pr. mail den 4. oktober 2010.

Lovudkastet vedrører kompetencekrav til finansielle rådgivere, holdingvirksomheder mv., offentliggørelse, administrative bøder, clearing og afvikling af betalinger samt ny oplysningsforpligtigelse for udstedere af værdipapirer til at offentliggøre intern viden. 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her