L 49 om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, lov om værdipapirhandel m.v.

19. november 2010

Finansrådets henvendelse af 19. november 2010 til Folketingets Erhvervsudvalg om lovforslag 49 vedrørende følgende emner:


Ophævelse af stemmeretsbegrænsninger i sparekasser og andelskasser

Finansrådet er uforstående over for, hvorfor forslaget er fremsat. Den investorinteresse om indflydelse svarende til kapitaindskud, som lovforslaget vil imødekomme, er ikke kendt for sparekasserne og andelskasserne. Finansrådet finder i øvrigt lovforslaget stærkt betænkeligt, da det ikke værner om sparekassernes almennyttige kapital over for dominerende eksterne kapitalinteresser. Endvidere indeholder lovforslaget ikke regler om beskyttelse af minoritetsgaranter. I relation til andelskassser er ophævelse af princippet om én stemme pr. hoved i strid med andelstanken.

Opgørelse af basiskapitalen

Finansrådet ønsker, at opgørelsen af basiskapitalen bør fremgå af lov om finansiel virksomhed og ikke af en bekendtgørelse. Finansrådet er endvidere imod indførelse af danske særregler i forhold til EU-reglerne, som lovbemærkningerne lægger op til.

Offentliggørelse af overtrædelser af hvidvaskloven:  

Som lovforslaget er udformet er Finansrådet betænkelig ved offentliggørelse. En sådan regel vil internationalt være at gå danske enegang. Finansrådet er endvidere betænkelig ved, at ankemulighed er afskåret for prøvelse af Finanstilsynets offentliggørelse.

 

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her