Meddelelsespligt ved længerevarende midlertidigt ophold i lande uden for EU/EØS og Schweiz samt mulighed for øget kontrol med udbetaling af social pension

2. marts 2010

Pensionsstyrelsen har ved e-mail af 19. februar 2010 fremsendt nedennævnte lovudkast med anmodning om bemærkninger.

Udkast til forslag om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Høring:

Høringssvaret:

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her