Forslag til lov om ændring af FIL-loven om opgørelse af basiskapitalen og fastsættelse af disse i en bekendtgørelse

20. august 2010

Finanstilsynet har pr. mail den 9. juli 2010 sendt forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, lov om værdipapirhandel mv., møntloven og forskellige andre love.

Finansrådet har 20. august 2010 fremsendt høringssvar pr. mail til Finanstilsynet for den del af høringsforslaget som vedrører Lov om finansiel virksomhed  - Lovudkastes § 1, nr. 21 om ophævelse af §§ 129-139 om opgørelse af basiskapitalen for fastsættelse af disse i en bekendtgørelse. 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her