Udkast til bekendtgørelse om kapitaldækning

13. august 2010

Finansrådet har afgivet høringssvar på Finanstilsynets udkast af 9. juli 2010 til ny kapitaldækningsbekendtgørelse.

Finansrådet har haft en god dialog og der har været en god proces med tilsynet, men Finansrådet er betænkelig ved visse dele af forslaget, fx finder Finansrådet det uheldigt at det foreslås, at bekendtgørelsen skal træde i kraft den 31. december 2010, således at en opgørelse af solvensen ultimo 2010 ikke kan sammenlignes med opgørelser foretaget i løbet af året 2010. Finansrådet foreslår at bekendtgørelsen skal træde i kraft den 1. januar 2011. Herudover finder Finansrådet, at det stadig skal være muligt at udarbejde den såkaldte Søjle 3-rapportering på engelsk, hvis det ønskes. Et krav om brug af dansk vil stride mod det internationale perspektiv der er i den nye selskabslovgivning.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her