Udkast til bekendtgørelse om penge- og realkreditinstitutters pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af instituttet

10. februar 2010

Høringssvar sendt til Finanstilsynet 10. februar 2010.

Ved brev af 1. februar 2010 har Finanstilsynet fremsendt ovennævnte udkast til bekendtgørelse med anmodning om bemærkninger.

Organisationerne tager kraftigt afstand fra udkastet, der ud over at bygge på et retssikkerhedsmæssigt betænkeligt juridisk grundlag tillige indebærer risiko for en særlig eksponering af danske pengeinstitutter og realkreditinstitutter i forhold til udenlandske.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her