Udkast til bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen

6. oktober 2010

Justitsministeriet har ved brev af 16. september 2010 sendt udkast til ny bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen.

Realkreditforeningen, Realkreditrådet og Finansrådet har afgivet fælles høringssvar til Justitsministeriet den 6. oktober 2010 om ny bilbogsbekendtgørelse efter indførelse af digital tinglysning i bilbogen. I høringssvaret indgår en række tekniske bemærkninger og spørgsmål til de enkelte bestemmelser.

Generelt tilstræbes det hermed, at bilbogsbekendtgørelsens regler kommer på linie med indholdet i den bekendtgørelse, som gælder for fast ejendom. 

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her