Udkast til lovforslag om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love

15. februar 2010

Finanstilsynet har ved brev af 5. februar 2010 fremsendt ovennævnte lovudkast med anmodning om Finansrådets bemærkninger.

Uvildige undersøgelser i finansielle virksomheder, Finanstilsynets redegørelse i tilfælde af en finansiel virksomheds sammenbrud, risikoklassificering af finansielle ydelser samt ændringer af SDO-lovgivningen mv.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her