Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter

10. december 2010

Finanstilsynet har den 26. november 2010 sendt udkast til vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter i høring.

Finansrådets bemærkninger til Finanstilsynets revision af "vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter". De foreslåede ændringer til vejledningen trækker generelt i retning af øgede krav til solvensbehovet. Finansrådet finder det kritisabelt, at Finanstilsynet vælger at stramme reglerne vedrørende opgørelsen af pengeinstitutternes solvensbehov i en tid, hvor kapitalkravene til pengeinstitutterne generelt er stigende.

Høringssvaret:

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her