Direktiv om beskatning af finansielle transaktioner

7. november 2011

Finansrådet har den 7. oktober 2011 fået direktivforslag om en fælles ordning for beskatning af finansielle transaktioner m.v. i høring fra Skatteministeriet.

Overordnet set tager Finansrådet kraftigt afstand fra forslaget om indførelse af en fælles EU-beskatning af finansielle transaktioner, fordi en sådan afgift vil have en skadelig effekt på effektiviteten af de finansielle markeder i EU og derved have afledt negativ effekt på EU's økonomi.

Forslaget har endvidere en lang række negative økonomiske konsekvenser, heriblandt:

  • afgiften vil primært skulle betales af slutbrugerne af de finansielle instrumenter og produkter. Investorerne vil således få et lavere nettoafkast, mens udstederne vil få højere kapitalomkostninger
    Værdipapirhandlen vil blive påvirket negativt som følge af lavere handelsaktivitet på markederne
  • afgiften vil belaste husholdningernes opsparing og forøge virksomhedernes omkostninger
  • særligt vil pensionsinstitutter og pensionsopsparere få forøget deres omkostninger i form af enten højere priser eller lavere afkast, fordi afgiften vil blive væltet over på disse
  • afgiften vil endvidere reducere likviditeten i markedet, hvilket vil få prisen på værdipapirer til at falde. Dette vil øge virksomhedernes kapitalomkostninger med tab af arbejdspladser i EU til følge. Den foreslåede afgift vil således forlænge lavkonjunkturen og på længere sigt hæmme den økonomiske udvikling i EU
  • endelig vil indførelsen af en sådan afgift medføre, at værdipapirhandlen flyttes ud af EU til lande, hvor en sådan ikke pålægges.

I høringssvaret uddybes mulige negative effekter af indførelsen af en finansiel transaktionsskat. Endvidere knyttes nogle kommentarer til de særlige danske forhold vedrørende momsfritagelse og lønsumsafgift i relation til spørgsmålet om, hvorvidt den finansielle sektor er underbeskattet.

Høring:

Høringssvaret:

 

Kontakt:

Neel Frederikke Gronemann Kontorchef
Telefon: 3370 1063
nfg[å]finansraadet.dk

 
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her