Etablering af program for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder

15. december 2011

Finansrådet har modtaget forslag til forordning af 30. november 2011 fra Erhvervs- og Byggestyrelsen

Resume:

Finansrådet bakker op om EU-Kommissionens ønske om at fremme SMV'ers adgang til kapital. Det er dog Finansrådets holdning, at man i stedet for at etablere nye finansielle instrumenter bør kanalisere eventuelle nye EU-midler ind i eksisterende nationale ordninger, som eksempelvis Vækstfonden, der efter Finansrådets vurdering fungerer tilfredsstillende. Derved undgår man, at der opstår flere nye ordninger, som kunder og pengeinstitutter skal kende til og administrere med suboptimering/ressourcespild til følge. 

Høring:

Høringssvaret:

 

Kontakt:

Sine Worm Jensen
Erhvervspolitisk konsulent
Telefon: 3370 1119 eller mobil: 3016 1119
swj[å]finansraadet.dk

 
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her