Europa-Kommissionens forslag til nye regler på revisionsområdet

12. december 2011

Europa-Kommissionen har den 30. november 2011 vedtaget en række forslag på revisionsområdet.

Forslagene har baggrund i Finanskrisen, hvor Kommissionen nævner, at de har afsløret store huller i revisionssystemet på europæisk plan. Revisionen af forskellige store finansielle institutioners regnskaber lige før, under og efter krisen resulterede i "rene" revisionsberetninger trods alvorlige svagheder i de pågældende institutioners økonomi.

Forslagene er baseret på den Grønbog, som Kommissionen tidligere har udsendt og haft til høring, og som Finansrådet på det tidspunkt kommenterede.

Finansrådet har ikke yderligere bemærkninger på nuværende tidspunkt, men Finansrådet ser frem til at modtage Erhvervs- og Selskabsstyrelsens EU-specialudvalgsnotat om Høring om Europa-Kommissionens forslag til nye regler på revisionsområdet. Ligeledes ser Finansrådet frem til drøftelse af notatet på det kommende møde i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens EU-Specialudvalg den 6. januar 2012.

Høring:

Høringssvaret:

Kontakt:

Michael Friis
Kontorchef
Telefon: 3370 1120 eller mobil: 3016 1120
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her