Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre lovudkast til ny regnskabsbekendtgørelse

10. januar 2011

Økonomi- og Erhvervsministeriet i samarbejde med Fødevareministeriet og Miljøministeriet har ved brev af 8. december 2010 sendt pågældende forslag.

Finansrådet er grundlæggende er positivt indstillet over for lovforslagets mål om digital kommunikation mellem virksomhederne og det offentlige.

Finansrådet har dog visse betænkeligheder med hensyn til de regnskabsindberetningssystemer, som forventes anvendt, ligesom vi finder det vigtigt, at de regler, der efterfølgende skal udarbejdes for måden, den digitale kommunikation mellem virksomheder og det offentlige skal foregå på, udarbejdes på en hensigtsmæssig måde. Finansrådet deltager gerne i dette arbejde i relation til regler, der skal udarbejdes på Økonomi- og Erhvervsministeriets område.

Finansrådet finder det desuden hensigtsmæssigt, at det også undersøges, om der er andre myndigheder, hvor det vil kunne forenkle indberetninger, hvis der kan ske datagenbrug fra år til år og mellem myndigheder. Finansrådet tænker her på de indberetninger, Finansrådets medlemmer foretager til Finanstilsynet og Nationalbanken og andre myndigheder. Finansrådet ser også gerne, at der påbegyndes et stykke arbejde med henblik på, om der kan foretages digital kommunikation fra Finansrådets medlemmer til disse to myndigheder (Finanstilsynet og Nationalbanken). Finansrådet deltager gerne i et sådant arbejde, der skal afdække dette forhold.

 

Kontakt:

Poul Kjær
Kontorchef
Telefon: 3370 1096
pkj[å]finansraadet.dk

 
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her