Forslag til lov om ændring af lov om garantifond for indskydere og investorer, lov om finansiel stabilitet og ligningsloven (L 206)

4. maj 2011

Finansrådet har pr. mail sendt høringssvaret den 4. maj 2011 til Finanstilsynet.

I det fremsatte lovforslag forslås det, at der indføres en ordning, hvorved Garantifonden for indskydere og investorer (Indskydergarantifonden) kan træffe beslutning om at deltage i afvikling af en nødlidende bank ved at tilføre midler eller stille garanti til dækning af bankens ikke-efterstillede kreditorer overfor en bank, der er interesseret i at overtage den nødlidende banks aktiviteter (medgiftsordning). Det er en betingelse, at Indskydergarantifonden vurderer, at en sådan afvikling påfører Indskydergarantifonden færre omkostninger end en afvikling under bankpakke III (lov om finansiel stabilitet §§ 16 e - 16 i) og at løsningen ud fra en forretningsmæssig betragtning er holdbar.

Det foreslås samtidig, at Finansiel Stabilitet A/S skal eksekvere en sådan beslutning.

Finansrådet hilser forslaget om at indføre en operationel anvendelig mulighed for en såkaldt medgift i regi af Indskydergarantifonden velkommen som alternativ til afvikling gennem bankpakke III eller konkurs.

Høring:

Høringssvaret:

Kontakt:

Birgitte Bundgaard Madsen
Kontorchef
3370 1067
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her