Kapitel 10 i Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter

21. november 2011

Finanstilsynet har den 6. november 2011 sendt et udkast til revision af kapital 10 i vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter i høring med anmodning om eventuelle bemærkninger.

Ændringen indebærer bl.a., at store pengeinstitutter (gruppe 1 banker) skal beregne forventede nedskrivninger på udlån under forskellige kombinationer af rentestigninger og fald i sikkerheders værdi, en såkaldt følsomhedsmatrix. Endvidere har Finanstilsynet oplyst, at Finanstilsynet påtænker at indføre en halvårlig indberetningsordning for følsomhedsmatrixen, der er beskrevet i udkastet til revision af kapital 10 i vejledningen. 

Finansrådet afgav et høringssvar den 11. november 2011 til et tidligere udkast til revision af vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter, der var sendt i høring den 14. oktober 2011. I dette udkast var de foreslåede ændringer til kapital 10 i vejledningen ikke med. Den foreslåede revision af kapitel 10 i vejledningen er en stramning af de gældende regler, og Finanstilsynet har ikke begrundet behovet for ændringen. Finansrådet skal derfor henvise til de generelle bemærkninger i sit høringssvar af 11. november 2011. 

Derudover peger Finansrådet på forskellige problemer i forbindelse med opgørelsen af den foreslående følsomhedsmatrix, herunder hvis den skal omfatte alle almindelige banklån. Endelig finder Finansrådet, at indberetningsfrekvensen bør være en gang om året på linje med den årlige indberetning af solvensbehovsopgørelsen, således at de berørte institutter kan bruge samme allerede etablerede interne procedure.

Høring:

Høringssvaret:

Kontakt:

Michael Friis
Kontorchef
Telefon: 3370 1120
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her