Betænkning om konkurskarantæne

23. maj 2011

Finansrådet har ved e-mail 23. maj 2011 sendt høringssvar til Justitsministeriet om Konkursrådets betænkning

I høringssvaret er anført følgende hovedpunkter:

  1. at reglerne således som de er udformet har karakter af generalpræventive foranstaltning, hvorfor udgifterne hertil bør betales af det offentlige.
  2. at kravet om personlig hæftelse ikke er tilstrækkeligt efter konkurskarantæne. Der bør også ved første karantæne være forbud om at deltage i ledelsen i nogen form for virksomhed.
  3. Registeret skal være offentligt tilgænligt, således at private herunder privare fordringshavere også får glæde af registeret.

Høring:

Høringssvaret:

 

Kontakt:

Helle Troelsgaard Pedersen
Kontorchef
Telefon: 3370 1059
htp[å]finansraadet.dk

 
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her