Ændring af lov om betalingstjenester og elektroniske penge

19. august 2011

Finanstilsynet har ved brev af 9. juli 2011 sendt - Forslag til lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og lov om visse forbrugeraftaler (e-penge) - i høring og anmodet om at modtage bemærkninger til forslaget fra Finansrådet.

Resume:

Lovforslaget implementerer splitmodellen som model for den fremtidige regulering af betalingskortmarkedet. Splitmodellen indebærer, at forretninger fremadrettet må opkræve gebyr hos kunder der betaler med kreditkort, men ikke os kunder der betaler med debetkort. Finansrådet støtter ikke valget af splitmodellen, men havde hellere set at man i Danmark havde valgt samme model som 18 ud af 27 lande, nemlig et fuldstændigt forbud mod overvæltning af gebyrer.

Derudover finder Finansrådet, at lovforslaget bør suppleres med en ligebehandlingsbestemmelse som sikrer, at forretninger ikke diskriminerer mellem interntionale kreditkort og kreditkort udstedt af forretningerne ved at forretningerne alene opkræver gebyr hos kunder, der betaler med internationale kreditkort.

 

Høring:

Høringssvaret:

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her