Lovforslag om den statslige varslingstjeneste for internettruslers (GovCERT) behandling af personoplysninger

28. februar 2011

IT- og Telestyrelsen har ved brev af 11. februar 2011 sendt ovennævnte udkast i officiel høring og anmodet om Finansrådets bemærkninger.

Finansrådet bifalder beslutningen om at etablere et statsligt CERT i Danmark, og det glæder os at se, at det har været muligt at etablere en funktionsduelig enhed så hurtigt efter beslutningen om etablering.

Finansrådet støtter lovforslaget, som giver GovCERT hjemmel til at behandle de nødvendige personoplysninger, som led i arbejdet omkring varsling og informationsindsamling samt reduktion af de risici, der er forbundet med anvendelse af internettet. Dette svarer til god praksis i andre tilsvarende varslingstjenester.
 

Høringssvaret:

 

Kontakt:

Henriette Rolskov
Juridisk konsulent
Telefon: 3370 1102
her[å]finansraadet.dk

 

 

 
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her