Lovudkast til ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel og hvidvaskloven mv.

15. august 2011

Finansrådet har afgivet høringssvar den 15. august 2011 i anledning af Finanstilsynets lovudkast til ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel og hvidvaskloven mv.

Lov om finansiel virksomhed

Finansrådet kan ikke støtte en dansk enegang i forhold til de øvrige EU-lande med hensyn til for 2012 at videreføre den eksisterende overgangsordning for 2007-11, hvorefter de pengeinstitutter, der anvender interne metoder til opgørelse af de risikovægtede poster for kreditrisiko og operationel risiko, skal have en basiskapital af en vis størrelse i forhold til kapitalkravet opgjort efter reglerne i 2006. En forudsætning for Finansrådets accept er, at overgangsordningen videreføres på ensartet basis i alle medlemslande. 

Hvidvaskloven

Finansrådet kan ikke støtte dansk enegang med hensyn til at reducere beløbsgrænsen til 7.500 kr. fra 100.000 kr., der er grænsen i hvidvaskdirektivet for, hvornår lejlighedskunder skal afkræves legitimation for deres identitet. Reduktionen kan betyde væsentlige gener for blandt andet turister, der skal veksle valuta, både fordi de skal legitimere sig, og fordi de skal afvente, at pengeinstituttet har tjekket deres navne i terrorregisteret i Bruxelles - med risiko for falsk navnematch og indefrysning af deres penge. 
Pengeinstitutterne skal efter de gældende regler kræve legitimation af de pågældende og indberette disse til Hvidvasksekretariatet, hvis der er mistanke om hvidvask.

Høring:

Høringssvaret:

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her