Nye forhold vedrørende indberetningsskemaer og regnskabsvejledningen

21. november 2011

Finanstilsynet har i mail fra 11. november 2011 fremsendt høring til Finansrådet af ændringer til indberetningsskemaerne AS og ES og vejledningen til regnskabsindberetning for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Finansrådet fandt, at tidsfristen for at kommentere og ikke mindst implementere ændringerne forekommer meget kort.

Derudover gjorde Finansrådet opmærksom på, at sektorens administrative byrder i forvejen er væsentligt forhøjet, så en udvidelse af rapporteringspligt forekommer uhensigtsmæssig.

Finansrådet lægger til grund, at ændringerne først træder i kraft for regnskabsåret, der starter den 1. januar 2012.

Herudover tager Finansrådet afstand fra, at institutter med en egenudviklet model, de såkaldte IRB-institutter, ikke længere er fritaget for indberetninger, som hidtil kun skulle foretages af institutter, som ikke har en egen udviklet model, dvs. de såkaldte standardinstitutter.

Såfremt kravet fastholdes, vil det uden tvivl påføre de berørte institutter en stor administrativ byrde, som alene kan anvendes til indberetning. Den fundamentale kreditrisikostyring i institutterne vil ikke blive påvirket, og der vil alene skabes grobund for unødig debat mellem de to opgørelsesmetoder.

 

Kontakt:

Michael Friis
Kontorchef
Telefon: 3370 1120 eller mobil: 3016 1120
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her